Hampiðjan - Samandreginn þriggja mánaða árshlutareikningur samstæðu Hampiðjunnar 2024

23.05.2024

Lykilstærðir

Allar fjárhæðir í evrum og samanburðartölur í sviga.

 • Rekstrartekjur ársfjórðungsins voru 78,3 m€ (73,6 m€).
 • EBITDA af reglulegri starfsemi á ársfjórðungnum var 8,3 m€ (8,1 m€).
 • Hagnaður tímabilsins nam 2,7 m€ (2,2 m€).
 • Heildareignir voru 503,1 m€ (490,0 m€ í lok 2023).
 • Vaxtaberandi skuldir voru 169,3 m€ (168,0 m€ í lok 2023).
 • Handbært fé var 58,2 m€ (53,0 m€ í lok 2023).
 • Eiginfjárhlutfall var 52,3% (55,2% í lok 2023).

Lesa Meira

Hampiðjan hf. - Kynningarfundur fyrir uppgjör fyrsta ársfjórðungs 2024 fimmtudaginn 23. maí.

21.05.2024

Hampiðjan hf. mun birta uppgjör fyrir fyrsta ársfjórðung 2024 eftir lokun markaða fimmtudaginn 23. maí.

Lesa Meira

Hampiðjan hf - Niðurstaða aðalfundar Hampiðjunnar hf.

22.03.2024

Á aðalfundi Hampiðjunnar hf. sem haldinn var 22. mars 2024, var skýrsla stjórnar og ársreikningur fyrir árið 2023 samþykkt samhljóða.

Lesa Meira

Hampiðjan hf - Framboð til stjórnar

20.03.2024

Eftirtaldir aðilar hafa boðið sig fram til setu í stjórn og til stjórnarformennsku á aðalfundi félagsins, sem haldinn verður 22. mars 2024.

Lesa Meira

Dagskrá og tillögur fyrir aðalfund Hampiðjunnar er haldinn verður 22. mars 2024 kl. 16:00

15.03.2024

Lesa Meira

Hampiðjan - ársreikningur Hampiðjunnar 2023

7.03.2024

Lesa Meira

Hampiðjan hf. - Kynningarfundur ársuppgjörs 2023 fimmtudaginn 7. mars

6.03.2024

Hampiðjan hf. mun birta uppgjör fyrir árið 2023 eftir lokun markaða fimmtudaginn 7. mars nk.

Lesa Meira

Aðalfundur Hampiðjunnar hf.

4.03.2024

Aðalfundur Hampiðjunnar hf. verður haldinn að Skarfagörðum 4, Reykjavík, föstudaginn 22. mars 2024 og hefst klukkan 16:00.

Lesa Meira

Hampiðjan hf. - Afkomuviðvörun: Ytri þættir hafa neikvæð áhrif á afkomu fjórða ársfjórðungs 2023

27.02.2024

Í áætlun sem kynnt var samhliða hlutafjárútboði Hampiðjunnar í maí 2023 kom fram að áætluð EBITDA samstæðu félagsins yrði á bilinu 43 til 49 m EUR á árinu 2023.

Lesa Meira

Hampiðjan hf - Fjárhagsdagatal 2024

3.01.2024

Hampiðjan mun halda aðalfundi og birta árshluta- og ársuppgjör félagsins samkvæmt þessu fjárhagsdagatali.

Lesa Meira

Hampiðjan - níu mánaða árshlutareikningur samstæðu Hampiðjunnar 2023

27.11.2023

Lesa Meira

Hampiðjan hf. - Kynningarfundur fyrir uppgjör þriðja ársfjórðungs 2023 fimmtudaginn 23. nóvember.

21.11.2023

Hampiðjan hf. mun birta uppgjör fyrir þriðja ársfjórðung 2023 eftir lokun markaða fimmtudaginn 23. nóvember.

Lesa Meira

Hampiðjan - sex mánaða árshlutareikningur samstæðu Hampiðjunnar 2023

31.08.2023

Lesa Meira

Hampiðjan hf. - Kynningarfundur fyrir uppgjör fyrri árshelmings 2023 fimmtudaginn 31. ágúst.

30.08.2023

Hampiðjan hf. mun birta uppgjör fyrir fyrri árshelming 2023 eftir lokun markaða fimmtudaginn 31. ágúst.

Lesa Meira

Hampiðjan hf - breyting á fjárhagsdagatali 2023

27.06.2023

Hampiðjan hf. tilkynnir um breytingu á fjárhagsdagatali fyrir fjárhagsárið 2023.

Lesa Meira

Hampiðjan hf. - Viðskipti stjórnenda og nákominna aðila í útboði Hampiðjunnar hf.

5.06.2023

Upplýsingar um þátttöku stjórnenda og nákominna aðila í útboði Hampiðjunnar hf.

Lesa Meira

Ríflega þreföld eftirspurn í hlutafjárútboði Hampiðjunnar

2.06.2023

 • Um 3.700 áskriftir bárust fyrir um 32,3 milljarða króna.
 • Í áskriftarbók A er útboðsgengi 120 kr. á hlut. Áskriftir upp að 500 þúsund krónum að kaupverði voru ekki skertar. Skerðing áskrifta var að öðru leyti hlutfallsleg.
 • Í áskriftarbók B er útboðsgengi 130 kr. á hlut. Skerðing áskrifta var í samræmi við skilmála útboðsins. Fjárfestar sem tilgreindu lægra útboðsgengi fengu enga úthlutun.
 • Söluandvirði nemur um 10,9 milljörðum króna.

Lesa Meira

Hlutafjárútboð Hampiðjunnar

24.05.2023

Reykjavík, Ísland, 24. maí 2023 – Hampiðjan („félagið“), leiðandi fyrirtæki á heimsvísu í þróun, sölu og þjónustu á framúrskarandi veiðarfærum til fiskiskipa, búnaði til fiskeldis og þróun og framleiðslu á ofurköðlum, hefur birt lýsingu vegna almenns útboðs og fyrirhugaðrar skráningar á Aðalmarkað Nasdaq Iceland.

Lesa Meira

Hampiðjan hf. - Hagræðingaraðgerðir tengdar kaupum Hampiðjunnar á Mørenot

11.05.2023

Frá endanlegri undirskrift samnings um kaup á Mørenot þann 7. febrúar hefur verið unnið markvisst að hagræðingaraðgerðum til að bæta rekstur félagsins og fella hann að starfsemi Hampiðjunnar. Rekstur samstæðu Mørenot hefur verið þungur undanfarin ár og ein ástæða þess er að yfirbygging fyrirtækisins hefur verið of umfangsmikil og kostnaðarsöm miðað við undirliggjandi starfsemi.

Lesa Meira

Hampiðjan hf. - Viðskipti stjórnenda

30.03.2023

Sjá meðfylgjandi tilkynningu.

Lesa Meira

Hampiðjan hf. - Niðurstaða aðalfundar Hampiðjunnar hf.

24.03.2023

Á aðalfundi Hampiðjunnar hf. sem haldinn var 24. mars 2023, var skýrsla stjórnar og ársreikningur fyrir árið 2022 samþykkt samhljóða.

Lesa Meira

Hampiðjan hf. - Framboð til stjórnar

20.03.2023

Lesa Meira

Hampiðjan hf. - Dagskrá fyrir aðalfund Hampiðjunnar er haldinn verður 24. mars 2023 kl. 16:00

10.03.2023

DAGSKRÁ

 1. Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemina árið 2022.
 2. Staðfesting ársreiknings og ráðstöfun hagnaðar reikningsársins 2022.
 3. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna.
 4. Tillaga félagsstjórnar um starfskjarastefnu félagsins.
 5. Kosning stjórnar félagsins.
 6. Kosning endurskoðunarfélags.
 7. Tillögur félagsstjórnar um breytingar á samþykktum félagsins.
 8. Önnur mál.

Atkvæðaseðlar og önnur fundargögn verða afhent á fundarstað.Aðalfundur Hampiðjunnar 2023

Lesa Meira

Hampiðjan hf. -Tillögur fyrir aðalfund Hampiðjunnar sem haldinn verður 24. mars 2023 kl. 16:00

10.03.2023

Lesa Meira

Hampiðjan - Ársreikningur 2022 (nasdaq.com)

10.03.2023

Lesa Meira

Hampiðjan hf.: Uppgjör viðskipta vegna kaupa á Mørenot AS og tilkynning um hækkun hlutafjár.

8.02.2023

Lesa Meira

Hampiðjan hf. - Viðskipti stjórnenda

7.02.2023

Lesa Meira

Hampiðjan hf. - Samkeppniseftirlitið í Færeyjum samþykkir kaup Hampiðjunnar á Mørenot.

31.01.2023

Lesa Meira

Hampiðjan hf. - Samkeppniseftirlitið á Íslandi samþykkir kaup Hampiðjunnar á Mørenot.

19.01.2023

Lesa Meira

Hampiðjan hf. - Fjárhagsdagatal 2023

3.01.2023

Lesa Meira

Hampiðjan hf. - Niðurstöður hluthafafundar 25. nóvember 2022.

28.11.2022

Á hluthafafundi Hampiðjunnar, sem fram fór í dag, var eftirfarandi tillaga um heimild til hækkunar hlutafjár samþykkt:

Hluthafafundur Hampiðjunnar hf. haldinn 25.11.2022 samþykkir að veita stjórn félagsins heimild til að auka hlutafé félagsins að nafnvirði um allt að kr. 145.000.000, úr kr. 500.000.000 að nafnvirði í allt að kr. 645.000.000  að nafnvirði, svo sem nánar greinir hér að neðan:

 1. Stjórn félagsins er heimilt að auka hlutafé, í einu lagi, um allt að kr. 50.981.049, að nafnverði, í tengslum við kaup Hampiðjunnar á Holding Cage I AS, sem er eigandi 100% hlutafjár í Mørenot AS og öðrum dótturfélögum innan Mørenot samstæðunnar. Áskriftargengi hinna nýju hluta verður 112 fyrir hvern nafnverðshlut í samræmi við ákvæði í kaupsamningi um kaup Hampiðjunnar á Holding Cage I AS þar sem gert er ráð fyrir að greitt verði fyrir hina nýju hluti með skuldajöfnuði.
 2. Stjórn félagsins er heimilt að óska eftir töku hlutabréfa félagsins til viðskipta á aðalmarkaði NASDAQ á Íslandi, en hlutabréf félagsins eru nú til viðskipta á First North markaði NASDAQ, og auka hlutafé félagsins samhliða, í einu lagi eða áföngum, um allt að kr. 94.018.951 að nafnvirði með útgáfu nýrra hluta, í því skyni að greiða niður skuldir Mørenot og  fjármagna fjárfestingar félagsins þannig að samlegðaráhrif vegna kaupanna séu nýtt. Stjórn félagsins ákveður útboðsgengi hlutanna og sölureglur hverju sinni. Skal áskrift í einu og öllu fara fram samkvæmt ákvæðum samþykkta félagsins og V. kafla laga um hlutafélög.

Hluthafar falla frá forgangsrétti til áskriftar á hinu nýja hlutafé.

Engar hömlur skulu vera á viðskiptum með hina nýju hluti. Hinir nýju hlutir skulu veita réttindi í félaginu frá skráningardegi, þó skulu hinir nýju hlutir sem tilkomnir eru vegna greiðslu fyrir hlutaféð í Holding Cage I AS njóta arðsréttinda og forgangsréttar til áskriftar að nýjum hlutum í félaginu, til jafns við hluthafa, frá þeim degi sem kaupsamningur sá sem vísað er til í a-lið 1. mgr. hér að framan er orðinn skuldbindandi. Heimildir þessar skal stjórnin nýta innan 18 mánaða frá samþykkt hennar.

Stjórn félagsins er heimilt að gera nauðsynlegar breytingar á samþykktum félagsins í tengslum við nýtingu heimildarinnar.

Fleira gerðist ekki.

Lesa Meira

Dagskrá og tillögur fyrir hluthafafund Hampiðjunnar hf. sem haldinn verður 25. nóvember 2022 kl 16:00

17.11.2022

Lesa Meira

Hampiðjan kaupir Mørenot

17.11.2022

Hampiðjan undirritar samning um kaup á Mørenot, leiðandi framleiðanda á lausnum fyrir sjávarútveg, fiskeldi og olíuiðnað

Lesa Meira

Hampiðjan - sex mánaða árshlutareikningur samstæðu Hampiðjunnar 2022

25.08.2022

Lesa Meira

Viðskipti stjórnenda

29.06.2022

Sjá hjálagt eyðublað um móttekinn arf

Lesa Meira

Hampiðjan hf - Niðurstaða aðalfundar Hampiðjunnar hf.

25.03.2022

Lesa Meira

Hampiðjan - Framboð til stjórnar

25.03.2022

Hampiðjan - Framboð til stjórnar

Lesa Meira

Hampiðjan – Ársreikningur 2021

11.03.2022

Lesa Meira

Dagskrá og tillögur fyrir aðalfund Hampiðjunnar er haldinn verður 25. mars 2022 kl. 16:00

11.03.2022

Lesa Meira

Fjárhagsdagatal 2022

28.12.2021

Ársuppgjör 2021 – 10. mars 2022
Aðalfundur – 25. mars 2022
Uppgjör fyrri árshelmings 2022 – 25. ágúst 2022
Ársuppgjör 2022 – 9. mars 2023

Lesa Meira

Hampiðjan – sex mánaða árshlutareikningur samstæðu Hampiðjunnar 2021

30.08.2021

Lesa Meira

Niðurstaða aðalfundar Hampiðjunnar hf.

31.05.2021

Á aðalfundi Hampiðjunnar hf. sem haldinn var 28. maí 2021, var skýrsla stjórnar og ársreikningur fyrir árið 2020 samþykkt samhljóða.

Lesa Meira

Dagskrá og tillögur fyrir aðalfund Hampiðjunnar er haldinn verður 28. maí 2021, kl. 16:00

14.05.2021

Lesa Meira

Frestun Aðalfundar Hampiðjunnar hf.

25.03.2021

Ákveðið hefur verið að fresta aðalfundi Hampiðjunnar, sem til stóð að yrði haldinn föstudaginn 26. mars, um óákveðinn tíma þar til aðstæður til fundarhalda batna og smithætta minnkar.

Lesa Meira

Hampiðjan - Framboð til stjórnar

22.03.2021

Eftirtaldir aðilar hafa boðið sig fram til setu í stjórn og til stjórnarformennsku á aðalfundi félagsins, sem haldinn verður 26. mars 2021.

Lesa Meira

Viðskipti fjárhagslega tengds aðila

16.03.2021

Sjá meðfylgjandi tilkynningu

Lesa Meira

Viðskipti fruminnherja

16.03.2021

Sjá meðfylgjandi tilkynningu

Lesa Meira

Dagskrá og tillögur fyrir aðalfund Hampiðjunnar er haldinn verður 26. mars 2021, kl. 16:00

11.03.2021

Lesa Meira

Hampiðjan – Ársreikningur 2020

11.03.2021

Lesa Meira

Fjárhagsdagatal 2021

22.12.2020

Ársuppgjör 2020 – 11. mars 2021
Aðalfundur 26. mars 2021
Uppgjör fyrri árshelmings 2021 – 26. ágúst 2021
Ársuppgjör 2021 – 10. mars 2022

Birting fjárhagsupplýsinga mun eiga sér stað eftir lokun markaða.

Vinsamlegast athugið að dagsetningarnar eru birtar með fyrirvara um breytingar.

Frekari upplýsingar veitir Hjörtur Erlendsson forstjóri í síma 664 3361.

Lesa Meira

Hampiðjan – sex mánaða árshlutareikningur samstæðu Hampiðjunnar 2020

26.08.2020

Lykilstærðir

Allar fjárhæðir í evrum og samanburðartölur í sviga.

 • Rekstrartekjur voru 80,7 m€ (85,3 m€).
 • EBITDA af reglulegri starfsemi var 14,0 m€ (11,9 m€). 

Lesa Meira

Hampiðjan - upplýsingar vegna uppgjörs fyrra árshelmings 2020

26.08.2020

Drög að uppgjöri fyrra árshelmings 2020 liggja nú fyrir og samkvæmt þeim mun sala samstæðu Hampiðjunnar á tímabilinu dragast saman um 5,5% á milli ára og nema um að bil 80,6 m. evra samanborið við 85,3 m. evra á sama tímabili árið áður. Áhrif Covid-19 skýra samdrátt í tekjum milli tímabilana.

Lesa Meira

Niðurstaða aðalfundar Hampiðjunnar hf.

29.05.2020

Á aðalfundi Hampiðjunnar hf. sem haldinn var 29. maí 2020, var skýrsla stjórnar og ársreikningur fyrir árið 2019 samþykkt samhljóða.

Lesa Meira

Hampiðjan - Framboð til stjórnar

26.05.2020

Eftirtaldir aðilar hafa boðið sig fram til setu í stjórn og til stjórnarformennsku á aðalfundi félagsins, sem haldinn verður 29. maí 2020

Lesa Meira

Dagskrá og tillögur fyrir aðalfund Hampiðjunnar er haldinn verður 29. maí 2020, kl. 16:00

15.05.2020

Lesa Meira

Viðskipti fjárhagslegra tengdra aðila 6. maí 2020

6.05.2020

Sjá meðfylgjandi tilkynningar

Viðhengi:
Vidskipti-fjarhagslega-tengds-adila-06.05.2020.pdf
Vidskipti-fjarhagslega-tengds-adila-Hvalur 06.05.2020.pdf

Lesa Meira

Hampiðjan - viðskipti stjórnenda

27.03.2020

Viðskipti fjárhagslega tengds aðila - 26. mars 2020

Sjá meðf. tilkynningu

Viðhengi:
Vidskipti-fjarhagslega-tengds-adila-Hvalur 20200326.pdf

Lesa Meira

Hampiðjan - viðskipti stjórnenda

27.03.2020

Viðskipti fruminnherja - 26. mars 2020.

Sjá meðf. tilkynningu.


Vidskipti-fruminnherja-26.03.2020.pdf

Lesa Meira

Frestun aðalfundar Hampiðjunnar hf.

19.03.2020

Lesa Meira

Dagskrá og tillögur fyrir aðalfund Hampiðjunnar er haldinn verður 27. mars 2020, kl. 16:00

12.03.2020

Lesa Meira

Hampiðjan – Ársreikningur 2019

12.03.2020

Lesa Meira

Hampiðjan gengur frá kaupum á tveimur félögum í Skotlandi

20.02.2020

Lesa Meira

Hampiðjan: Fjárhagsdagatal

20.12.2019

Lesa Meira

Hampiðjan – sex mánaða árshlutareikningur samstæðu Hampiðjunnar 2019

22.08.2019

Lesa Meira

Niðurstaða aðalfundar Hampiðjunnar hf.

5.04.2019

Á aðalfundi Hampiðjunnar hf. sem haldinn var 5. apríl 2019, var skýrsla stjórnar og ársreikningur fyrir árið 2018 samþykkt samhljóða.

Lesa Meira

Fjárhagsdagatal Hampiðjunnar

5.04.2019

Uppgjör fyrir fyrstu 6 mánuði ársins verður birt fimmtudaginn 22. ágúst 2019.

Lesa Meira

Hampiðjan - Framboð til stjórnar

1.04.2019

Eftirtaldir aðilar hafa boðið sig fram til setu í stjórn og til stjórnarformennsku á aðalfundi félagsins, sem haldinn verður 5. apríl 2019.

Lesa Meira

Hampiðjan hf. - Viðskipti stjórnenda

29.03.2019

Viðskipti fjárhagslega tengds aðila - 27. mars 2019.

Sjá meðf. tilkynningu.

vidskipti-fjarhagslega-tengds-aila.doc

Lesa Meira

Dagskrá og tillögur fyrir aðalfund Hampiðjunnar er haldinn verður 5. apríl 2019, kl. 16:00

22.03.2019

Lesa Meira

Hampiðjan – Ársreikningur 2018

21.03.2019

Lesa Meira

Hampiðjan sameinar rekstur á Íslandi

21.12.2018

Á árinu gekk Hampiðjan hf. frá kaupum á öllu hlutafé í Fjarðanetum ehf. Tilgangur kaupanna var að undirbúa flutning á starfsemi Hampiðjunnar á Íslandi í eitt félag.  Nafni Fjarðaneta verður breytt í Hampiðjan Ísland ehf. og sá hluti starfsemi Hampiðjunnar sem snýr að veiðarfæragerð, sölu og þjónustu á Íslandi verður færður inn í það félag.  

Með þessari breytingu verður skýrari fókus á sölustarfsemi á Íslandi og betri og heildstæðari þjónusta við viðskiptavini félagsins.  Samhliða þessu verður skilið á milli sölu á veiðarfæraefni og sölu á veiðarfærum með skýrari hætti líkt og er með önnur félög innan Hampiðjusamstæðunnar erlendis. 

Áætlað er að breytingin komi til framkvæmda þann 1. janúar 2019.

Eftir sameininguna verða starfsstöðvar Hampiðjunnar á Íslandi í Reykjavík, Vestmannaeyjum, Neskaupstað, Akureyri og á Ísafirði. Starfsmenn Hampiðjan Ísland verða um 60 talsins eftir breytinguna.

Nánari upplýsingar veitir:
Hjörtur Erlendsson
Forstjóri Hampiðjunnar
Sími: 6643361

Lesa Meira

Hampiðjan - viðskipti fjárhagslega tengds aðila

11.07.2018

Lesa Meira

Hampiðjan lýkur við kaup á spænsku netaverkstæði

11.07.2018

Lesa Meira

Hampiðjan kaupir spænskt netaverkstæði

15.06.2018

Lesa Meira

Hampiðjan - viðskipti með eigin bréf

28.05.2018

Sjá meðf. tilkynningu um viðskipti með eigin bréf dags. 25. maí 2018.


Vidskipti-med-eigin-bref-25.05.2018.doc 

Lesa Meira

Hampiðjan - viðskipti stjórnenda

28.05.2018

Sjá meðf. tilkynningu um viðskipti fruminnherja dags. 25. maí 2018.


Innherjatilkynning KL.doc 

Lesa Meira

Hampiðjan - kaup á hlutum í Fjarðanetum

25.05.2018

Lesa Meira

Hampiðjan

25.05.2018

Lesa Meira

Niðurstaða aðalfundar Hampiðjunnar hf.

18.04.2018

Lesa Meira

Hampiðjan - Framboð til stjórnar

16.04.2018

Lesa Meira

Dagskrá og tillögur fyrir aðalfund Hampiðjunnar er haldinn verður 18. apríl 2018, kl. 16:00

3.04.2018

Lesa Meira

Hampiðjan - Ársreikningur 2017

22.03.2018

Lesa Meira

Hampiðjan hættir viðræðum um kaup á Mørenot

14.03.2018

Með vísan í tilkynningu þann 02.12.2017 varðandi skoðun á þátttöku í kaupum á Mørenot, sem er þjónustuveitandi í sjávarútvegi, fiskeldi og olíuiðnaði. Það upplýsist hér með að Hampiðjan hefur dregið sig úr ferlinu.

Lesa Meira

Hampiðjan kaupir veiðarfærahluta NAMSS

8.02.2018

Hampiðjan hf. í gegnum dótturfyrirtæki sitt Hampidjan Canada á Nýfundnalandi í Kanada, hefur gengið frá kaupum á veiðarfærahluta North Atlantic Marine Services & Supply (NAMSS). 

Lesa Meira

Hampiðjan hf. - Viðskipti stjórnenda

3.01.2018

Sjá meðf. tilkynningu um viðskipti fruminnherja dags. 3. janúar 2018.

Lesa Meira

Hampiðjan hf. - Viðskipti stjórnenda

22.12.2017

Viðskipti fjárhagslega tengds aðila - 22. desember 2017

Lesa Meira

Hampiðjan hf. - Viðskipti stjórnenda

22.12.2017

Viðskipti fruminnherja - 22. desember 2017

Lesa Meira

Hampiðjan hf. - Viðskipti stjórnenda

22.12.2017

Viðskipti fjárhagslega tengds aðila - 21. desember 2017

Sjá meðf. tilkynningu um viðskipti fjárhagslega tengds aðila.

Lesa Meira

Hampiðjan

2.12.2017

Hampiðjan er eitt þeirra félaga sem er með til skoðunar þátttöku í söluferli norska félagsins Mørenot, sem er þjónustuveitandi í sjávarútvegi, fiskeldi og olíuiðnaði. Engar ákvarðanir hafa verið teknar.

Lesa Meira

Hampiðjan lýkur við kaup á Voot Beitu

21.11.2017

Í tilkynningum þann 23.05.2017 og 24.05.2017 tilkynnti Hampiðjan að félagið hefði gengið frá kaupum á 68% hlutafjár í Voot Beitu ehf. Öll skilyrði kaupsamnings vegna hlutanna hafa nú verið uppfyllt og Hampiðjan hefur tekið við eignarhlutnum.

Kaupverðið er að fullu fjármagnað með handbæru fé Hampiðjunnar.

Frekari upplýsingar veitir Hjörtur Erlendsson forstjóri í síma 664-3361

Lesa Meira

SKE heimilar kaup á Voot Beitu

24.10.2017

Samkeppniseftirlitið hefur heimilað kaup Hampiðjunnar á 68% hlut í Voot Beitu ehf.

Lesa Meira

Sala á hlutabréfum í HB Granda

1.09.2017

Gengið hefur verið frá sölu á öllum eftirstandandi hlut Hampiðjunnar í HB Granda.

Lesa Meira

Sex mánaða árshlutareikningur samstæðu Hampiðjunnar 2017

24.08.2017

Rekstrartekjur samstæðunnar voru 63,8 m€ og jukust um 7,3% frá fyrstu sex mánuðum fyrra árs.

Lesa Meira

Hampiðjan - kaup á 68% eignarhlut í Voot Beitu ehf.

24.05.2017

Vísað er í tilkynningu frá 23.05 2017 um kaup Hampiðjunnar hf. á 68% hlut í Voot Beitu ehf.

Lesa Meira

Hampiðjan skrifar undir samning um kaup á 68% eignarhlut í Voot Beitu ehf.

23.05.2017

Vísað er í tilkynningu frá 12. apríl síðastliðnum um að Hampiðjan hefði undirritað viljayfirlýsingu vegna kaupa á 68% hlut í félaginu Voot Beitu ehf.

Lesa Meira

Hampiðjan hf. – viljayfirlýsing vegna kaupa á 68% eignarhlut í Voot Beitu ehf.

12.04.2017

Hampiðjan hefur undirritað viljayfirlýsingu vegna kaupa á 68% hlut í félaginu Voot Beitu ehf. Seljendur eru Vísir hf. og Eignarhaldsfélagið Gráklettur ehf. Seljendur munu þó áfram vera hluthafar í félaginu, verði af kaupum Hampiðjunnar.

Lesa Meira

Niðurstaða aðalfundar Hampiðjunnar hf.

31.03.2017

Á aðalfundi Hampiðjunnar hf. sem haldinn var 31. mars 2017, var skýrsla stjórnar og ársreikningur fyrir árið 2016 samþykkt samhljóða.

Lesa Meira

Framboð til stjórnar

27.03.2017

Eftirtaldir aðilar hafa boðið sig fram til setu í stjórn og til stjórnarformennsku á aðalfundi félagsins, sem haldinn verður 31. mars 2017.

Lesa Meira

Hampiðjan - Fjárhagsdagatal

17.03.2017

Hampiðjan ráðgerir að birta 6 mánaða uppgjör 2017 þann 24. ágúst 2017.

Lesa Meira

Dagskrá og tillögur fyrir aðalfund Hampiðjunnar er haldinn verður 31. mars 2017, kl. 16:00

16.03.2017

DAGSKRÁ

1. Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemina árið 2016.

2. Staðfesting ársreiknings og ráðstöfun hagnaðar ársins 2016.

3. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna.

4. Kosning stjórnar félagsins.

Lesa Meira

Hampiðjan - Ársreikningur 2016

16.03.2017

Rekstrartekjur voru 117,1 m€ og jukust um 98,8% frá fyrra ári úr 58,9 m€.  

Hagnaður var 14,3 m€ en var 9,9 m€ árið áður.

Lesa Meira

Hampiðjan hf. selur hlut sinn í Thyboron Skibssmedie A/S

13.03.2017

Hampiðjan hf. hefur í dag selt hlut sinn í danska félaginu Tyboron Skibssmedie A/S. Söluverð hlutarins er 10 milljónir danskar krónur eða sem samsvarar 1,35 milljón evra m.v. gengi dagsins. Kaupandi er Thyboron Skibssmedie Holding ApS.

Lesa Meira

Sex mánaða árshlutareikningur samstæðu Hampiðjunnar 2016

25.08.2016

Í upphafi ársins gekk Hampiðjan hf. frá kaupum á P/F Von í Færeyjum. Kaupin hafa mikil áhrif á samstæðuna enda P/F Von stórt og öflugt félag í framleiðslu og sölu á veiðarfærum og íhlutum þeirra ásamt framleiðslu á fiskeldiskvíum og annarri þjónustu við fiskeldi.

Lesa Meira

Hampiðjan hf. lýkur við kaup á P/f Von

20.06.2016

Öll skilyrði kaupsamnings vegna hlutanna hafa nú verið uppfyllt og mun Hampiðjan taka yfir rekstur félagsins á næstu dögum.

Lesa Meira

Hampiðjan selur viðbótarhlut í HB Granda

20.06.2016

Hampiðjan hf. seldi í dag 10.281.000 hluti, sem nemur 0,56%, í HB Granda hf. á genginu 32,0

Lesa Meira

Hampiðjan hf. – Upplýsingar um framgang kaupanna á P/f Von

13.06.2016

Vísað er í tilkynningar frá 15. mars og 21. apríl síðastliðnum um að Hampiðjan hafi gengið frá kaupum á 95,703% eignarhlut í færeyska fyrirtækinu P/f Von. Beðið var samþykkis samkeppnisyfirvalda á Íslandi og í Litháen.

Lesa Meira

Niðurstöður útboðs Hampiðjunnar á hlutum í HB Granda

9.05.2016

Hlutafjárútboði í HB Granda hf. lauk í gær þann 3. maí. Í útboðinu bauð Hampiðjan hf. til sölu 160.074.981 hluti í HB Granda eða sem nemur 8,79% af skráðu hlutafé í HB Granda.

Lesa Meira

HAMPIÐJAN HF. BÝÐUR EIGNARHLUT SINN Í HB GRANDA HF. TIL SÖLU

1.05.2016

Í tengslum við kaup Hampiðjunnar hf. á hlutafé í P/F Von í Færeyjum, hefur Hampiðjan hf.  í dag ákveðið að bjóða til sölu hlutafé sitt í HB Granda hf.

Lesa Meira

Upplýsingar um framgang kaupanna á P/f Von

22.04.2016

Þann 15. mars síðastliðinn tilkynnti Hampiðjan um að félagið hefði gengið frá kaupum á P/f Von.

Lesa Meira

Hampiðjan - Fjárhagsdagatal

21.03.2016

Hampiðjan ráðgerir að birta 6 mánaða uppgjör 2016 þann 25. ágúst 2016.

Lesa Meira

Nýr fjármálastjóri Hampiðjunnar

21.03.2016

Hampiðjan hefur ráðið Emil Viðar Eyþórsson sem fjármálastjóra Hampiðjunnar.

Lesa Meira

Niðurstaða aðalfundar Hampiðjunnar hf

21.03.2016

Á aðalfundi Hampiðjunnar hf. sem haldinn var 18. mars 2016, var skýrsla stjórnar og ársreikningur fyrir árið 2015 samþykkt samhljóða.

Lesa Meira

Hampiðjan - Framboð til stjórnar

15.03.2016

Eftirtaldir aðilar hafa boðið sig fram til setu í stjórn og til stjórnarformennsku á aðalfundi félagsins, sem haldinn verður 18. mars 2016.

Lesa Meira

Hampiðjan hf. – Kaup á 73,381% eignarhlut í Von P/f

15.03.2016

Hampiðjan hefur gengið frá kaupum á 73,381% eignarhlut í færeyska fyrirtækinu P/f Von. Seljandi er félagið Sp/f Kerið í Klaksvík í Færeyjum.  Hampiðjan hefur að auki gert tilboð í 21% hlut til viðbótar. 

Lesa Meira

AÐALFUNDUR HAMPIÐJUNNAR HF. - 18. MARS 2016

4.03.2016

Aðalfundur Hampiðjunnar hf. verður haldinn að Skarfagörðum 4, Reykjavík, föstudaginn 18. mars 2016 og hefst kl. 16:00.

Lesa Meira

Hampiðjan - Ársreikningur 2015

29.02.2016

Rekstrartekjur voru 58,9 m€ og jukust um 9,0% frá fyrra ári úr 54,0 m€.

Hagnaður var 9,9 m€ en var 7,7 m€ árið áður.

Lesa Meira

Sex mánaða árshlutareikningur samstæðu Hampiðjunnar 2015

27.08.2015

Allar fjárhæðir í evrum og samanburðartölur í sviga.

Lesa Meira

Hampiðjan - Fjárhagsdagatal

30.03.2015

Hampiðjan ráðgerir að birta 6 mánaða uppgjör 2015 þann 27. ágúst 2014.

Lesa Meira

Niðurstaða aðalfundar Hampiðjunnar hf.

30.03.2015

Á aðalfundi Hampiðjunnar hf. sem haldinn var 27. mars 2015, var skýrsla stjórnar og ársreikningur fyrir árið 2014 samþykkt samhljóða.

Lesa Meira

Hampiðjan hf. - Framboð til stjórnar

24.03.2015

Eftirtaldir aðilar hafa boðið sig fram til setu í stjórn og til stjórnarformennsku á aðalfundi félagsins, sem haldinn verður 27. mars 2015.

Lesa Meira

Aðalfundur Hampiðjunnar hf. 27. mars 2015

14.03.2015

Aðalfundur Hampiðjunnar hf. verður haldinn að Skarfagörðum 4, Reykjavík, föstudaginn 27. mars 2015 og hefst kl. 16:00

Lesa Meira

Hampiðjan - Ársreikningur 2014

12.03.2015

Rekstrartekjur samstæðunnar voru 54,0 m€ og jukust um 7,1% frá árinu áður.

Samstæðan samanstendur af sömu félögum og áður en með þeirri breytingu að Swan Net USA í Seattle bættist í samstæðuna í ársbyrjun 2014 og rekstur Hampidjan USA var að mestu lagður inn í Swan Net USA um mitt árið.

Lesa Meira

Hampiðjan stofnar sölufyrirtæki í Ástralíu

10.02.2015

Hampiðjan hefur ákveðið að stofna sölufyrirtæki í Brisbane á austurströnd Ástralíu til að sinna þörfum markaðarins fyrir net, kaðla og ofurtóg.

Lesa Meira

Cosmos A/S, dótturfyrirtæki Hampiðjunnar kaupir netaverkstæðið Herman Tomsens Vod- og Trawlbinderi ApS

18.12.2014

Cosmos A/S, sem er dótturfyrirtæki í 100% eigu Hampiðjunnar hf.,  hefur  keypt netaverkstæðið Herman Tomsens Vod- og Trawlbinderi ApS í Strandby á Jótlandi í Danmörku.   Kaupverðið er DKK 1,5 milljónir ásamt árangurstengdum greiðslum sem væntanlega koma til með að liggja á bilinu DKK 0,2-0,4 milljónir.

Lesa Meira

Hampiðjan hf. eignast 45% hlut í netaverkstæðinu Sílnet í Færeyjum

19.11.2014

Hampiðjan hefur ásamt útgerðafélaginu P/f Varðin í Syðri Götu í Færeyjum keypt 90% hlut í netaverkstæðinu Spf Sílnet i Klaksvik á Borðey.

Lesa Meira

Samruni fjárhagslega tengdra aðila

29.10.2014

Hluthafar Svöluhrauns ehf. og Fiskveiðahlutafélagsins Venusar hf. staðfestu á hluthafafundi sem haldinn var í gærkvöldi samruna félaganna tveggja í samræmi við samrunaáætlun

Lesa Meira

Sex mánaða árshlutareikningur 2014

28.08.2014

Allar fjárhæðir í evrum og samanburðartölur í sviga.

Lesa Meira

Hampiðjan - Fjárhagsdagatal

5.06.2014

Hampiðjan ráðgerir að birta 6 mánaða uppgjör 2014 þann 28. ágúst 2014 og ársuppgjör 2014 þann 12. mars 2015.

Lesa Meira

Viðskipti með 13,71% eignarhlut í Hampiðjunni

28.05.2014

Feier ehf. hefur í dag selt allan eignarhlut sinn í Hampiðjunni hf. að nafnverði  68.561.392 eða 13,71% af útgefnu hlutafé félagsins  á genginu 20,0.  Kaupendur hlutarins eru fagfjárfestar hjá Eignarstýringu fagfjárfesta Arion banka.  Stærsti einstaki kaupandinn er Frjálsi lífeyrissjóðurinn, sem á eftir kaupin 5,6% hlut í Hampiðjunni en aðrir kaupendur eru undir 5% eignarhlut.

Lesa Meira

Hampidjan USA kaupir 65% hlut í Swan Net L.L.C í Seattle USA

19.05.2014

Hampidjan USA í Seattle, sem er dótturfyrirtæki í 100% eigu Hampiðjunnar hf., hefur keypt 65% hlut í netaverkstæðinu Swan Net L.L.C í Seattle USA.

Lesa Meira

Starfslokasamningur við fráfarandi forstjóra Hampiðjunnar

15.04.2014

Stjórn Hampiðjunnar hefur gert starfslokasamning við fráfarandi forstjóra, Jón Guðmann Pétursson, sem lætur af starfi í lok maí mánaðar.  Kostnaður Hampiðjunnar vegna starfslokanna og uppgjörs á bónusgreiðslu, vegna hækkunnar á gengi hlutabréfa Hampiðjunnar, er € 1.550 þús.

Lesa Meira

Hampiðjan - Dagsetning viðskipta 14. apríl 2014

15.04.2014

Sjá viðhengi.


20140414170834876.pdf 
20140414172910153.pdf 
20140414172954172.pdf 
20140414170909848.pdf 

Lesa Meira

Nýr forstjóri ráðinn hjá Hampiðjunni

15.04.2014

Stjórn Hampiðjunnar hf. hefur ráðið Hjört Erlendsson sem forstjóra Hampiðjunnar frá og með 1. júní nk.  Hjörtur er 55 ára tæknifræðingur og hefur starfað hjá Hampiðjunni frá september 1985.  Hann hefur síðustu 11 ár verið framkvæmdastjóri Hampidjan Baltic í Litháen, ásamt því að vera staðgengill forstjóra Hampiðjunnar.  

Lesa Meira

Niðurstaða aðalfundar Hampiðjunnar hf.

31.03.2014

Á aðalfundi Hampiðjunnar hf. sem haldinn var 28. mars 2014, var skýrsla stjórnar og ársreikningur fyrir árið 2013 samþykkt samhljóða.

Lesa Meira

Forstjóri Hampiðjunnar segir starfi sínu lausu

28.03.2014

Jón Guðmann Pétursson hefur sagt upp starfi sínu sem forstjóri Hampiðjunnar og mun láta af störfum í lok maí mánaðar nk. Hann mun verða stjórn og nýjum forstjóra til ráðgjafar eftir því sem þörf verður á.

Lesa Meira

Hampiðjan hf. - Framboð til stjórnar

28.03.2014

Eftirtaldir aðilar hafa boðið sig fram til setu í stjórn og til stjórnarformennsku á aðalfundi félagsins, sem haldinn verður 28. mars nk.

Lesa Meira

AÐALFUNDUR HAMPIÐJUNNAR HF.

14.03.2014

Aðalfundur Hampiðjunnar hf. verður haldinn að Skarfagörðum 4, Reykjavík, föstudaginn 28. mars 2014 og hefst kl. 16:00.

Sjá viðhengi

Lesa Meira

Hampiðjan - Ársreikningur 2013

6.03.2014

Sölutekjur voru 50,4 millj. evra (kr. 8,2 milljarðar) og jukust 12% frá fyrra ári.  

Hagnaður var 7,6 millj. evrur (kr. 1.240 milljónir) en var 5,5 milljónir evrur árið áður.

Lesa Meira

Sex mánaða árshlutareikningur Hampiðjunnar 2013

30.08.2013

Sex mánaða árshlutareikningur 2013

Allar fjárhæðir í evrum og samanburðartölur í sviga.

Lesa Meira

Hampiðjan - Tilkynning

30.08.2013

Svöluhraun ehf keypti í dag 31,44% hlut í Fiskveiðahlutafélaginu Venusi hf.

Kristján Loftsson og Vilhjálmur Vilhjálmsson eru fruminherjar í Hampiðjunni hf. og stjórnarmenn í Svöluhrauni ehf.

Lesa Meira

Niðurstaða aðalfundar Hampiðjunnar

2.07.2013

Á aðalfundi Hampiðjunnar hf. sem haldinn var 28. júní 2013, var skýrsla stjórnar og ársreikningur fyrir árið 2012 samþykkt samhljóða.

Lesa Meira

Hampiðjan - Framboð til stjórnar

26.06.2013

Eftirtaldir aðilar hafa boðið sig fram til setu í stjórn og til stjórnarformennsku á aðalfundi félagsins, sem haldinn verður 28. júní nk. 

Lesa Meira

Dagskrá og tillögur fyrir aðalfund Hampiðjunnar þann 28. júní 2013

24.06.2013

Meðfylgjandi er dagskrá og tillögur fyrir aðalfund Hampiðjunnar er haldinn verður 28. júní 2013 kl. 16.00.

Sjá viðhengi.

Lesa Meira

Aðalfundur Hampiðjunnar verður haldinn 28. júní 2013

31.05.2013

Aðalfundur Hampiðjunnar hf. verður haldinn að Skarfagörðum 4, Reykjavík, föstudaginn 28. júní 2013 og hefst kl. 16:00

Lesa Meira

Hampiðjan birtir 6 mánaða uppgjör 2013 þann 30. ágúst 2013 og ársuppgjör 2013 þann 28. mars 2014

16.04.2013

Hampiðjan ráðgerir að birta uppgjör fyrir fyrri helming ársins 30. ágúst 2013 og ársuppgjör 28. mars 2014.

Lesa Meira

Ársreikningur Hampiðjunnar fyrir árið 2012

22.03.2013

Sölutekjur voru kr. 7,6 milljarðar og jukust um 6% frá fyrra ári. Rekstrarhagnaður (EBIT), án söluhagnaðar eigna, var kr. 1 milljarður og jókst um 18% frá fyrra ári.

Lesa Meira

Cosmos Trawl kaupir 80% hlut í Nordsötrawl, Danmörku

9.01.2013

Cosmos Trawl, fyrirtæki í 100% eigu Hampiðjunnar, kaupir 80% hlut í rekstri og eignum Nordsötrawl í Thyborön, Danmörku

Lesa Meira

Árshlutareikningur Hampiðjunnar fyrir fyrstu 6 mánuði 2012

31.08.2012

Allar fjárhæðir í evrum og samanburðartölur í sviga

Lesa Meira

Viðskipti með eigin bréf - dagsetning viðskipta 04.06.2012

5.06.2012

Sjá viðhengi. (PDF)

Lesa Meira

Landsbankinn selur 2% hlut í Hampiðjunni hf.

4.06.2012

Að undangengnu útboði sem lauk í dag, mánudaginn 4. júní 2012, hefur Landsbankinn selt 10 milljónirhluta að nafnverði í Hampiðjunni hf. á genginu 8,50 kr. á hlut.

Lesa Meira

Landsbankinn hyggst selja 10,93% eignarhlut í Hampiðjunni hf.

24.05.2012

Landsbankinn hf. hefur ákveðið að bjóða til sölu þegar útgefið hlutafé í Hampiðjunni hf. Um er að ræða sölu á öllum eignarhlut bankans í Hampiðjunni eða sem nemur 10,93% af útgefnu hlutafé í félaginu.

Lesa Meira

Niðurstaða aðalfundar Hampiðjunnar haldinn 27. apríl sl.

2.05.2012

Á aðalfundi Hampiðjunnar hf. sem haldinn var 27. apríl, var skýrsla stjórnar ogársreikningur fyrir árið 2011 samþykkt samhljóða.

Lesa Meira

Framboð til stjórnar Hampiðjunnar á aðalfundi sem haldinn verður 27. apríl 2012

25.04.2012

Eftirtaldir aðilar hafa gefið kost á sér til setu í stjórn og til stjórnarformennsku á aðalfundi félagsins, sem haldinn verður 27. apríl 2012. 

Lesa Meira

Dagskrá og tillögur fyrir aðalfund Hampiðjunnar 27. apríl 2012

13.04.2012

Atkvæðaseðlar og önnur fundargögn verða afhent á fundarstað.   

Lesa Meira

Aðalfundur Hampiðjunnar hf. verður haldinn að Skarfagörðum 4, Reykjavík, föstudaginn 27. apríl 2012 og hefst kl. 16:00.

13.04.2012

Dagskrá, endanlegar tillögur og ársreikningur félagsins munu liggja frammi á skrifstofu félagsins, hluthöfum til sýnis, tveimur vikum fyrir aðalfund. 

Lesa Meira

Ársreikningur Hampiðjunnar hf. fyrir árið 2011

16.03.2012

Allar fjárhæðir í evrum og samanburðartölur fyrra árs í sviga.

Lesa Meira

Ársuppgjör Hampiðjunnar hf. verður birt 16. mars

12.03.2012

Hampiðjan áformar að birta ársuppgjör sitt þann 16. mars nk.

Lesa Meira

Hampiðjan hf. selur dótturfyrirtæki sitt í Namibíu

20.10.2011

Hampiðjan hefur selt Ásmundi Björnssyni allan eignarhlut sinn í Hampidjan Namibia Ltd.  Söluverðið, € 1.030 þús. (ein milljón þrjátíu þúsund evrur) er að fullu greitt.  Óverulegur munur er á söluverði og bókfærðu verði eignarhlutsins.          

Lesa Meira

Viljayfirlýsing um kaup Thyboron Skibssmedie A/S á hleradeild Hampiðjunnar undirrituð

22.09.2011

Hampiðjan og Thyboron Skibssmedie A/S hafa undirritað viljayfirlýsingu um að Thyboron kaupi hleradeild Hampiðjunnar. Um er að ræða kaup á hugverkum svo sem teikningum, hönnun, vöruheitum ásamt umsóttum og útgefnum einkaleyfum tengdum toghlerum.

Lesa Meira

Sex mánaða árshlutareikningur 2011

26.08.2011

Sex mánaða árshlutareikningur 2011 (fjárhæðir í evrum).

Lesa Meira

Niðurstaða aðalfundar Hampiðjunnar sem haldinn var 8. apríl sl.

11.04.2011

Á aðalfundi Hampiðjunnar hf. sem haldinn var 8. apríl, var skýrsla stjórnar og ársreikningur fyrir árið 2010 samþykkt samhljóða.

Lesa Meira

Ársskýrsla Hampiðjunnar 2010

11.04.2011

Meðfylgjandi er ársskýrsla Hampiðjunnar.

Ársskýrsla 2010.pdf

Lesa Meira

Framboð til stjórnar á aðalfundi sem haldinn verður 8. apríl 2011

6.04.2011

Eftirtaldir aðilar hafa gefið kost á sér til setu í stjórn og til stjórnarformennsku á aðalfundi félagsins, sem haldinn verður 8. apríl 2011. 

Lesa Meira

Birtingaráætlun Hampiðjunnar

28.03.2011

Árshlutareikningur fyrir fyrstu 6 mánuðina 2011 verður birtur í viku 35.

Ársreikningur fyrir árið 2011 verður birtur í viku 13 árið 2012.

Lesa Meira

Dagskrá og tillögur fyrir aðalfund Hampiðjunnar 8. apríl 2011

25.03.2011

 DAGSKRÁ

 1. Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemina árið 2010.
 2. Staðfesting ársreiknings og ráðstöfun hagnaðar ársins 2010.
 3. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna.
 4. Kosning stjórnar félagsins.
 5. Kosning endurskoðunarfélags.
 6. Tillaga um að stjórn fái heimild til kaupa á eigin hlutum.
 7. Tillaga um breytingar á samþykktum.
 8. Önnur mál.

Lesa Meira

Aðalfundur Hampiðjunnar verður haldinn föstudaginn 8. apríl

24.03.2011

Aðalfundur Hampiðjunnar hf. verður haldinn að Skarfagörðum 4, Reykjavík, föstudaginn 8. apríl 2011 og hefst kl. 16:00. 

Lesa Meira

Árshlutareikningur Hampiðjunnar hf. fyrir fyrstu 6 mánuði 2010

27.08.2010

Árshlutareikningur 1.1. - 30.6. 2010

Lesa Meira

Dagskrá og tillögur fyrir aðalfund Hampiðjunnar 21. maí 2010

21.05.2010

Atkvæðaseðlar og önnur fundargögn verða afhent á fundarstað.

Lesa Meira

Niðurstaða aðalfundar 21. maí 2010

21.05.2010

Á aðalfundi Hampiðjunnar hf. sem haldinn var 21. maí, var skýrsla stjórnar og ársreikningur fyrir árið 2009 samþykkt samhljóða.

Lesa Meira

Framboð til stjórnar

19.05.2010

Eftirtaldir aðilar hafa gefið kost á sér til setu í stjórn og til stjórnarformennsku á aðalfundi félagsins, sem haldinn verður 21. maí 2010.

Lesa Meira

Aðalfundur verður haldinn föstudaginn 21. maí

12.05.2010

Aðalfundur Hampiðjunnar hf. verður haldinn að Skarfagörðum 4, Reykjavík, föstudaginn 21. maí 2010 og hefst kl. 16:00.

Lesa Meira

Fjárhagsdagatal 2010

13.04.2010

Ársreikningur fyrir árið 2010 verður birtur í viku 13 árið 2011.

Árshlutareikningur fyrir fyrstu 6 mánuðina 2010 verður birtur í viku 34.

Lesa Meira

Hampiðjan - ársreikningur 2010 (fjárhæðir í evrum)

25.03.2010

Fjárhæðir í evrum

Lesa Meira

Hampiðjan - Ársuppgjör 2009

19.03.2010

Rekstrartekjur samstæðunnar voru kr. 6,6 milljarðar og jukust í krónum talið um 27% á milli ára. Rekstrartekjur drógust saman í evrum um 5% frá fyrra ári sem skýrist af innlendri sölu móðurfélagsins, sem mælist í færri evrum vegna gengisfalls krónunnar.

Lesa Meira

Please fill in the below details in order to view the requested content.