Hampiðjan hf. - Niðurstöður hluthafafundar 25. nóvember 2022.

28.11.2022

Á hluthafafundi Hampiðjunnar, sem fram fór í dag, var eftirfarandi tillaga um heimild til hækkunar hlutafjár samþykkt:

Hluthafafundur Hampiðjunnar hf. haldinn 25.11.2022 samþykkir að veita stjórn félagsins heimild til að auka hlutafé félagsins að nafnvirði um allt að kr. 145.000.000, úr kr. 500.000.000 að nafnvirði í allt að kr. 645.000.000  að nafnvirði, svo sem nánar greinir hér að neðan:

  1. Stjórn félagsins er heimilt að auka hlutafé, í einu lagi, um allt að kr. 50.981.049, að nafnverði, í tengslum við kaup Hampiðjunnar á Holding Cage I AS, sem er eigandi 100% hlutafjár í Mørenot AS og öðrum dótturfélögum innan Mørenot samstæðunnar. Áskriftargengi hinna nýju hluta verður 112 fyrir hvern nafnverðshlut í samræmi við ákvæði í kaupsamningi um kaup Hampiðjunnar á Holding Cage I AS þar sem gert er ráð fyrir að greitt verði fyrir hina nýju hluti með skuldajöfnuði.
  2. Stjórn félagsins er heimilt að óska eftir töku hlutabréfa félagsins til viðskipta á aðalmarkaði NASDAQ á Íslandi, en hlutabréf félagsins eru nú til viðskipta á First North markaði NASDAQ, og auka hlutafé félagsins samhliða, í einu lagi eða áföngum, um allt að kr. 94.018.951 að nafnvirði með útgáfu nýrra hluta, í því skyni að greiða niður skuldir Mørenot og  fjármagna fjárfestingar félagsins þannig að samlegðaráhrif vegna kaupanna séu nýtt. Stjórn félagsins ákveður útboðsgengi hlutanna og sölureglur hverju sinni. Skal áskrift í einu og öllu fara fram samkvæmt ákvæðum samþykkta félagsins og V. kafla laga um hlutafélög.

Hluthafar falla frá forgangsrétti til áskriftar á hinu nýja hlutafé.

Engar hömlur skulu vera á viðskiptum með hina nýju hluti. Hinir nýju hlutir skulu veita réttindi í félaginu frá skráningardegi, þó skulu hinir nýju hlutir sem tilkomnir eru vegna greiðslu fyrir hlutaféð í Holding Cage I AS njóta arðsréttinda og forgangsréttar til áskriftar að nýjum hlutum í félaginu, til jafns við hluthafa, frá þeim degi sem kaupsamningur sá sem vísað er til í a-lið 1. mgr. hér að framan er orðinn skuldbindandi. Heimildir þessar skal stjórnin nýta innan 18 mánaða frá samþykkt hennar.

Stjórn félagsins er heimilt að gera nauðsynlegar breytingar á samþykktum félagsins í tengslum við nýtingu heimildarinnar.

Fleira gerðist ekki.

Lesa Meira

Dagskrá og tillögur fyrir hluthafafund Hampiðjunnar hf. sem haldinn verður 25. nóvember 2022 kl 16:00

17.11.2022

Lesa Meira

Hampiðjan kaupir Mørenot

17.11.2022

Hampiðjan undirritar samning um kaup á Mørenot, leiðandi framleiðanda á lausnum fyrir sjávarútveg, fiskeldi og olíuiðnað

Lesa Meira

Hampiðjan - sex mánaða árshlutareikningur samstæðu Hampiðjunnar 2022

25.08.2022

Lesa Meira

Viðskipti stjórnenda

29.06.2022

Sjá hjálagt eyðublað um móttekinn arf

Lesa Meira

Hampiðjan hf - Niðurstaða aðalfundar Hampiðjunnar hf.

25.03.2022

Lesa Meira

Hampiðjan - Framboð til stjórnar

25.03.2022

Hampiðjan - Framboð til stjórnar

Lesa Meira

Hampiðjan – Ársreikningur 2021

11.03.2022

Lesa Meira

Dagskrá og tillögur fyrir aðalfund Hampiðjunnar er haldinn verður 25. mars 2022 kl. 16:00

11.03.2022

Lesa Meira

Please fill in the below details in order to view the requested content.