Index: 0

Niðurstaða aðalfundar Hampiðjunnar

2.07.2013

Á aðalfundi Hampiðjunnar hf. sem haldinn var 28. júní 2013, var skýrsla stjórnar og ársreikningur fyrir árið 2012 samþykkt samhljóða.


Sjálfkjörið var í félagsstjórn. Formaður félagsstjórnar:

Vilhjálmur Vilhjálmsson, kt. 141253-4849, Sóleyjarima 51, 112 Rvk.

Meðstjórnendur:

Kristján Loftsson, kt. 170343-5499, Laugarásvegi 19, 104 Rvk.

Jón Guðmann Pétursson, kt. 311259-3779, Álfaheiði 6, 200 Kópavogi.

Auður Kristín Árnadóttir, kt. 130774-3349, Austurgötu 37, 220 Hafnarfirði.

Hjörleifur Jakobsson, kt. 070457-2029, Chemin de la Jaque 41, 1093 La Conversion, Sviss.


Eftirfarandi tillögur stjórnar Hampiðjunnar voru samþykktar: 


Tillaga um greiðslu arðs

Aðalfundur Hampiðjunnar hf. haldinn 28. júní 2013 samþykkir að greiddur verði 30% arður af nafnverði hlutafjár vegna ársins 2012, alls að fjárhæð kr. 145.977.917.  Arðurinn verði greiddur í viku 28.  Síðasti viðskiptadagur þar sem arður fylgir bréfunum er 28. júní, þ.e. viðskipti sem fara fram á þeim degi koma fram í hlutaskrá félagsins á arðsréttindadeginum 3 júlí.  Arðleysisdagurinn er 1. júlí. 


Tillaga um þóknanir fyrir liðið starfsár

Þóknun til stjórnarmanna fyrir liðið ár verði kr. ein milljón, formaður fái þrefaldan hlut.


Tillaga um endurskoðunarfélag

Endurskoðunarfélag verði PricewaterhouseCoopers ehf.  


Tillaga um heimild til kaupa á eigin hlutabréfum.

Aðalfundur Hampiðjunnar hf. haldinn 28. júní 2013 veitir stjórn félagsins heimild til að kaupa eigin hluti í félaginu.  Heimild þessi stendur í 18 mánuði og takmarkist við að samanlögð kaup fari ekki yfir 10% af heildarhlutafé félagsins á hverjum tíma.  Kaupverð hluta skal vera hæst 15% yfir síðasta þekktu söluverði á First North markaðinum áður en kaup eru gerð.

Please fill in the below details in order to view the requested content.