Index: 0

Sex mánaða árshlutareikningur Hampiðjunnar 2013

30.08.2013

Sex mánaða árshlutareikningur 2013

Allar fjárhæðir í evrum og samanburðartölur í sviga.

  • Rekstrartekjur jukust um 11% og voru 26,6 milljónir (23,9 milljónir).
  • Hagnaður fyrir fjárliði (EBITDA) var 4,6 milljónir (4,2 milljónir).
  • Hlutdeild í afkomu HB Granda var 1,5 milljónir til tekna (158 þús. til gjalda).
  • Hagnaður tímabilsins var 4,2 milljónir (2,2 milljónir).
  • Heildareignir voru 87,6 milljónir (81,6 milljónir).
  • Vaxtaberandi skuldir voru 24,5 milljónir (24,5 milljónir).
  • Eiginfjárhlutfall var 60% (60%).

Rekstur

Rekstrartekjur samstæðunnar voru 26,6 milljónir og jukust um 11% frá fyrstu sex mánuðum fyrra árs.  Tilkoma Nordsötrawl í samstæðuna skýrir söluaukninguna á milli tímabilanna.  Rekstrarhagnaður var 13,6% af rekstrartekjum eða 3,6 milljónir en var 14% fyrir sama tímabil á fyrra ári, eða 3,3 milljónir.   

Fjármunatekjur ásamt hlutdeild í tapi HB Granda, að frádregnum fjármagnsgjöldum, voru ein milljón evra til tekna en var 622 þúsund til gjalda fyrstu sex mánuðina á fyrra ári.

Hagnaður tímabilsins var 4,2 milljónir en var 2,2 milljónir sama tímabil fyrra árs. 

Efnahagur

Heildareignir voru 87,6 milljónir í lok tímabilsins.  Eigið fé nam 52,3 milljónum, en af þeirri upphæð eru 6,3 milljónir hlutdeild minnihluta í eigin fé Swan Net Gundry á Írlandi, Nordsötrawl í Danmörku og Fjarðaneta á Íslandi.  Hlutfall eigin fjár, þegar hlutdeild minnihluta er meðtalin, var í lok júní 60% af heildareignum samstæðunnar.

Vaxtaberandi skuldir námu í árslok 24,5 milljónum sem er sama fjárhæð og var í byrjun ársins.

Jón Guðmann Pétursson, forstjóri: 

„Sala og afkoma samstæðunnar var góð fyrrihluta ársins.  Innkoma Nordsötrawl í samstæðuna ásamt umskiptum til batnaðar í afkomu HB Granda vega þyngst í að afkoma tímabilsins er betri en á sama tíma árið áður.  Seinni hluti ársins er yfirleitt lakari hjá okkur en fyrri hlutinn og útlit fyrir að sú verði einnig raunin á þessu ári.“   

Reykjavík 30. ágúst 2013,
Hampiðjan hf. 

Árshlutareikningurinn má sjá hér

Please fill in the below details in order to view the requested content.